تبلیغات
بیـــــــدار


                    

استاد رائفی پور در رشت(صوتی) نویسنده : بیــدار | ساعت13:00 روز 1391/02/27              

...«بِسمِ اللَّه الرَحمنِ الرَحیم»...


سه جلسه سخنرانی رشت
23 . 24 و 25 اردیبشت 1391


جلسه ی اول(دانشگاه علوم پایه)

جلسه اول

جلسه ی دوم(دانشگاه گیلان-دانشکده ی علوم انسانی)
جلسه دوم

جلسه ی سوم(دانشگاه گیلان-دانشکده ی علوم انسانی)
جلسه سوم

...اللَّهُمَ عَجِّل لِوَلیکَ الفَرَج»...


     مطالعه بیشتر...

     برچسب ها:
رائفی پور  رشت 
استاد رائفی پور صوتی 

پنـد                                       


ابزار هدایت به بالای صفحه